Home » Công Nghệ Thông Tin » Chạy chương trình trong Windows dưới quyền SYSTEM

Chạy chương trình trong Windows dưới quyền SYSTEM

Như bạn đã biết, khi kích phải chuột vào một file exe và chọn Run as…, bạn sẽ có thể chọn được quyền mà mình chạy file đó. Quyền User hay quyền Administrator…

Nhưng có bao giờ bạn muốn chạy chương trình dưới quyền SYSTEM – quyền thậm chí còn cao hơn cả quyền Administrator chưa?

Tutorial này sẽ hướng dẫn bạn cách làm việc đó, một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đang login vào Windows dưới quyền Administrator.

Hãy vào Start > Run, gõ cmd và bấm Enter. Bạn sẽ nhanh chóng thấy cửa sổ Command Prompt xuất hiện.
cmd.gif
Tại giao diện dòng lệnh Command Prompt, bạn gõ vào lệnh at và bấm Enter.

Nếu gặp lỗi như trong hình chụp thì có nghĩa là dịch vụ Task Scheduler của bạn chưa hoạt động.
cmd1.gif
Hãy gõ net start “Task Scheduler” [enter] để khởi động dịch vụ đó.
cmd2.gif
Giờ, gõ lệnh at [enter] một lần nữa, và bạn sẽ bắt gặp thông báo “There are no entries in the list” trong trường hợp không có một tác vụ nào được lên lịch, hoặc một danh sách các tác vụ.
cmd3.gif
Đến đây, bạn có thể tiếp tục công việc của mình bằng cách nhìn vào đồng hồ dưới khay hệ thống và xác định giờ hiện tại. Hãy ví dụ bây giờ là 8:23 sáng. Hãy cộng thêm 1 phút, nghĩa là 8:24, sau đó bạn gõ lệnh at 8:24 /interactive cmd.exe.
cmd4.gif
Hãy tự cho mình một phút nghỉ ngơi… Trước khi thời điểm 8 giờ 24 phút tới…

U’mbala…..

Một cửa sổ Command Prompt nữa xuất hiện, chính xác như đồng hồ.
cmd5.gif
Nhưng lần này, ở tiêu đề của cửa sổ không còn ghi C:\Windows\System32\cmd.exe như trước, mà nó là C:\Windows\System32\svchost.exe

Điều này nghĩa là gì?

Nghĩa là file CMD.exe đã được thực thi dưới quyền SYSTEM, chứ không phải Administrator. Và từ giờ trở đi, bất cứ chương trình nào được khởi động từ giao diện dòng lệnh mới này cũng sẽ được thực thi dưới quyền SYSTEM.

Hãy thử lấy một ví dụ: Bạn bắt gặp thông báo sau đây khi cố gắng bấm Ctrl + Alt + Del để mở Task Manager:
cmd7.gif

Bạn chỉ việc gõ taskmgr [enter] vào giao diện dòng lệnh của Command Prompt mang quyền SYSTEM vừa có, và thế là, Task Manager sẽ xuất hiện ngay lập tức, với thông báo chạy dưới username SYSTEM.
cmd6.gif
Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho mọi người.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: