Home » Công Nghệ Thông Tin » Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt License Windows Server 2012

Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt License Windows Server 2012

Hướng dẫn đăng ký và download windows server 2012 từ Microsoft.

Lưu ý: cần phải có tài khoản live.com.


4 Comments

  1. longphitruong says:

    sao nhin xau giai vay?

  2. tybinsol says:

    Thay vì cám ơn vì có người bưng cơm tới tận mỏ, em nhỏ bây giờ phát biểu linh tinh quá.

  3. […] Bài viết trước đã  Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt License Windows Server 2012 . […]

  4. […] Bài viết trước đã  Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt License Windows Server 2012 . […]

Leave a Reply to Hướng dẫn kích hoạt bản quyền windows server 2012 bằng Command Promt | Welcome Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: