Home » Công Nghệ Thông Tin » Hướng dẫn kích hoạt bản quyền windows server 2012 bằng Command Promt

Hướng dẫn kích hoạt bản quyền windows server 2012 bằng Command Promt

Bài viết trước đã  Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt License Windows Server 2012 .

Bài này hướng dẫn các bạn kích hoạt bàn quyền trong giao diện windows bằng cách sử dụng command promt.

– Chạy cmd bằng quyền administrator.

– Gõ vào slmgr -ipk XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

với X là key của mình được cấp trong giấy chứng nhận của Microsoft.

Ngược lại muốn đổi key khác thì đánh lện slmgr -upk XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

 

 

 

 


3 Comments

  1. Cường says:

    cái này thao tác cho windows server 2008 được ko huynh

  2. fshtgusrt says:

    có key rồi ko cần ống chỉ thật là dư thừa

Leave a Reply to Cường Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: