Home » Posts tagged 'License server 2012'

Tag Archives: License server 2012

Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt License Windows Server 2012

Hướng dẫn đăng ký và download windows server 2012 từ Microsoft.

Lưu ý: cần phải có tài khoản live.com.